Prezentaci PIXMEDIA najdete na adrese www.pixmedia.cz

Profesionální webhosting PIXHOST pro tuto doménu spravuje PIXMEDIA.
Automatické přesměrování na www.pixmedia.cz proběhne za 20 sec.